220 Leo Ave., Suite B, San Jose, CA 95112 - Tel: (408) 786-5875/608-5632
 San Jose Voters For Democracy
Phong  Trào  Cử  Tri San  Jose  Đòi Dân  Chủ
P.O. Box: 0, San Jose, CA 95151 - 0015
Phones: (408) 679-8902

 www.SJVoters4Democracy.com

Thông Cáo Báo Chí

San Jose, ngày 26 tháng 2 năm 2008

Kính gởi: Quý đồng hương và các cơ quan truyền thông báo chí:

Văn thư đề nghị ngày 12 tháng 2 năm 2008 của Thị Trưởng Chuck Reed và Nghị Viên Madison Nguyễn (bây giờ đã bị hủy bỏ) là một đề nghị thiếu sáng suốt, có nguy cơ phung phí tiền thuế của người dân San Jose và có thể dẫn đến sự kỳ thị của dân bản xứ đối với cộng đồng người Việt. Đề nghị này đã kích động nhiều sự tranh cãi và chỉ trích phản đối Thị Trưởng Reed và cô Madison từ chính giới dòng chính, cộng đồng người Việt lẫn các cộng đồng bạn trong thành phố San Jose. Đưa đền kết quả là nhiều đồng hương trong cộng đồng, ngay cả chiến sĩ Lý Tống đã tự phát tuyệt thực vì vấn đề này.

Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ không cổ động bất cứ hành động nào có thể nguy hại đến sinh mạng của đồng hương. Mặc dầu Phong Trào rất thông cảm sự uất ức của những đồng hương tuyệt thực vì cái đề nghị tác hại trên, Phong Trào cũng đã thông báo đến đồng hương quan điểm chính thức của chúng tôi về vấn đề tuyệt thực. Phong Trào hy vọng anh Lý Tống sẽ ngưng tuyệt thực để bảo toàn sinh mạng căn cứ trên Văn thư đề nghị mới được đưa ra ngày 22 tháng 2 năm 2008 của Thị Trưởng Reed và Nghị Viên Nguyễn. Đê nghị mới này đã rút lại đề nghị sai lầm ở trên về việc chi tiền thuế của dân vào một cuộc bỏ phiếu của toàn thành phố cho một vấn đề chỉ ảnh hưởng đến cộng đồng người Việt mà thôi.

Thêm nữa, đã có 2 đề nghị khác được đưa ra, một bởi Phó Thị Trưởng Dave Cortese, và một bởi 2 Nghị Viên Kansen Chu và Nghị Viên Pete Constant trong nỗ lực giải quyết vấn đề này một cách tích cực để không tốn tiền thuế và tránh sự ác cảm của các cộng đồng khác đối với cộng đồng người Việt chúng ta. Vào ngày 15 tháng 8, 2007, chính bà Nghị Viên Madison Nguyễn đã chỉ định cho Cơ Quan Tái Phát Triển của thành phố làm một cuộc thăm dò chính thức đến với những cư dân và cơ sở thương mại trong vòng 1,000 feet của khu vực được chọn đặt tên, hứa hẹn rằng kết quả của bản thăm dò sẽ là yếu tố quyết định cho việc đặt tên trong buổi họp Hội Đồng Thành Phố. Vì thế, Phong Trào kêu gọi Nghị Viện Madison Nguyễn không nên phản bội lời hứa của mình, vì nếu mục đích là để vinh danh cộng đồng người Việt đã và đang đóng góp mạnh mẽ cho nền kinh tế của thành phố San Jose, điển hình qua Khu vực thương mại đó, thì tiếng nói của những thành phần liên hệ (đã được thể hiện trong bản thăm dò của thành phố San Jose) cần được công nhận và vinh danh.

Mặc dầu Phong Trào rất tin tưởng vào sự vi phạm Brown Act của Nghị Viên Madison Nguyễn phải cần một cuộc điều tra kỹ lưỡng từ một cơ quan trung gian độc lập, vì cộng đồng cần biết sự thật, Phong Trào hoan nghênh đề nghị hủy bỏ Quyết Nghị 74127 và yêu cầu những nổ lực và thiện chí của Hội Đồng Thành Phố để giải quyết vấn đề này trong Buổi Điều Trần Công Chúng vào ngày 4 tháng 3 tới đây. Phong Trào kêu gọi Hội Đồng Thành Phố trong Buổi Điều Trần này, nên nhanh chóng chấp nhận tên Little Saigon, cái danh hiệu đã liên tục được biểu thị là sự chọn lựa của người dân. Cái gọi là “15 đoàn thể với hàng trăm thành viên” mà Nghị Viên Madison Nguyễn đã từng xử dụng như là một lý do để đưa đến quyết định chọn cái tên hòa giải Saigon Business District, đã được chứng minh và đưa ra ánh sáng là những nhân vật đó (có đến 6 người đã rút ra trước đêm 20 tháng 11) đã ký vào bản ủng hộ New Saigon với tính cách cá nhân chứ không phải đại diện cho cả một đoàn thể. Và bây giờ, tìm hiểu thêm và tin tức cũng được hé lộ ra là có nhiều cá nhân nằm trong cái gọi là “Bản Lên Tiếng của 350 người Mỹ gốc Việt” đã không hề biết là có tên mình trong danh sách của Bản Lên Tiếng này, hoặc có một cá nhân dùng nhiều tên khác nhau, và thậm chí một số không phải là cư dân tại San Jose. Nếu gần 4,000 tên họ với địa chỉ ủng hộ Little Saigon trong Chiến Dịch Lá Phiếu Cộng Đồng mới đây không đại diện đa số của cư dân người Mỹ gốc Việt tại San Jose trong vấn đề đặt tên này, thì thử hỏi tỷ lệ dưới 10% trong Bản Lên Tiếng đó có đại diện cho đa số của cộng đồng người Việt được không?

TM Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ
Đỗ Hùng

Phát Ngôn Nhân

 
For Immediate Release

San Jose, Feb. 26th, 2008

The Memo dated February 12th, 2008 (now cancelled) signed by both Mayor Reed and Councilmember Nguyen, would waste San Jose taxpayers' money and potentially lead to backlash toward the Vietnamese-American community. This proposal had stirred up disputes and critics toward Mayor Reed and Madison Nguyen from the public figures, Viet community and other ethnic communities in the city of San Jose. As a result, several members of the Viet community, including the well-recognized former Republic of South Vietnam Air Force pilot, Ly Tong, have staged a hunger strike over this issue.

The San Jose Voters For Democracy do not encourage any activity that might put the well-being of any member of the community at risk. Although we understand the level of emotion of the hunger strikers over the above proposal, we have informed the community members via a Press Release to the Viet media of our official stand regarding the hunger strikers. We hope Mr. Ly Tong will end the hunger strike for his own safety based on the new development that Mayor Reed and Councilmember Nguyen have taken back their flawed recommendation of a citywide ballot measure.

In addition, two other proposals have been put forward, one by Vice Mayor Cortese, and the other by Councilmember Chu and Councilmember Constant in their positive effort to resolve this matter with no cost for taxpayers and to avoid a potential backlash from the public toward the Viet community. On August 15, 2007, Councilmember Nguyen instructed the San Jose Redevelopment Agency to conduct an official survey of the stakeholders within 1000 feet of this area, promising that this survey would be the leading factor in the council’s decision on the naming. Therefore, we call for Councilmember Nguyen to not go back on her word. If the purpose of the business district’s designation is to honor the Vietnamese-American community, which has contributed greatly to the economy of the city in that particular area, their voice (as reflected via this survey) should be recognized and honored.

Although we strongly believe that the pending Brown Act violation regarding Councilmember Nguyen needs a thorough investigation from an independent third party since the public deserves to know the truth, we welcome the recommendations to rescind Resolution 74127 and call for the good intention to solve the matter from the City Council on this coming City Hearing March 4th. We urgently request that the City Council move quickly to adopt the name Little Saigon, which has been consistently demonstrated to be the people’s choice. The so-claimed “15 organizations" that Councilmember Nguyen ever used to be the ground for her compromised name SBD, were in reality only a handful of people (with 6 withdrew before November 20th Night) who signed a New Saigon petition as individuals, not on behalf of organizations at all. Further inquiry also revealed that many individuals of the recent “Declaration with 350 Vietnamese-Americans”, were not aware that their names were placed on the list, some individuals even listed with different names and some do not live in San Jose. If more than 4,000 of current Little Saigon supporters with their full names and real addresses do not represent the majority of San Jose Vietnamese-Americans in this naming issue, how then does the ratio of less than 10% represent the majority of our Viet community?

For more information, please contact Barry Hung Do at 408-679-8902.


                                     © 2008 San Jose Voters for Democracy. All rights reserved. FPPC# 1302736. Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ.