220 Leo Ave., Suite B, San Jose, CA 95112 -Tel: (408) 786-5875/608-5632
 


PHONG TRÀO CỬ TRI SAN JOSE ĐÒI DÂN CHỦ
P.O. Box: 0, San Jose, CA 95151-0015
Điện thoại: (408) 679-8902 & (408) 493-3738


THÔNG BÁO

Kính gửi:

Quý vị lãnh đạo tinh thần,
Quý Bậc trưởng thượng và Quý vị Thân hào nhân sĩ,
Quý Hội đoàn, Đoàn thể, Tổ chức quốc gia,
Quý Cơ quan Truyền thông báo chí,
Quý Anh Chị Em Thanh niên, Sinh viên Học sinh,
Và toàn thể quý đồng hương Việt Nam tỵ nạn cộng sản Miền Bắc California,

Kính thưa quý vị,
Căn cứ vào Bản Quyết nghị phiên họp khoáng đại cộng đồng ngày 9 tháng 12 năm 2007 đã được tuyên đọc trước hơn 2,000 người hiện diện và được đại diện các tôn giáo, các hội đoàn, đoàn thể cùng ký tên.

Để thực hiện các mục tiêu mà Bản Quyết nghị đã đề ra và cũng để đón nhận sự ủng hộ của mọi sắc dân, các cơ quan truyền thông, báo chí địa phương: Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ đã được thành lập.

Với mục tiêu thứ I: Đặt tên cho ngày Thứ Ba là “Thứ Ba Đen” và đã tổ chức biểu tình liên tục những ngày Thứ Ba vừa qua kể cả ngày Lễ Giáng Sinh (25/12/2007) và ngày đầu năm 1/1/2008.

PHONG TRÀO CỬ TRI SAN JOSE ĐÒI DÂN CHỦ sẽ tổ chức một cuộc họp báo cùng với cuộc biểu tình:

Thứ Ba Đen, ngày 8 tháng 1 năm 2008;
từ 12:00 giờ trưa đến 2:00 giờ chiều.
Trước Tòa Thị Chính Thành phố San Jose,
200 E. Santa Clara St., San Jose, CA 95113

Để thực hiện những mục tiêu còn lại, Phong Trào sẽ công bố CƠ CẤU TỔ CHỨC và chính thức gửi các Văn thư cho Hội đồng Thành phố San Jose:

- Đòi hỏi Hội đồng Thành Phố San Jose phải tái cứu xét việc đặt tên cho khu thương mại trên đường Story Road.
- Đòi hỏi Thị trưởng và một số nghị viên phải xin lỗi cộng đồng người Việt tại San Jose vì họ đã có lời xúc phạm đến danh dự chung của cả cộng đồng. Nếu không cộng đồng người Việt tại đây buộc phải nghiên cứu những vấn đề pháp lý liên hệ với văn phòng luật sư của cộng đồng để tiến hành những biện pháp cần thiết.
- Yêu cầu Bà nghị viên Madison từ chức vì bà không còn được cử tri tín nhiệm. Nếu Bà nghị viên Madison không đồng ý từ nhiệm theo ý nguyện của cử tri thì cộng đồng người Việt cùng với sự đồng tình của các sắc dân sẽ tiến hành thủ tục bãi nhiệm bà Madison để chọn người khác đại diện cho cư dân khu vực 7 thuộc thành phố San Jose.

Chúng tôi kính mời quý đồng hương cố gắng tham dự thật đông đảo cuộc biểu tình và họp báo nói trên để cùng bày tỏ quyết tâm bảo vệ danh dự cộng đồng người Việt đã bị xúc phạm cùng đòi hỏi thể chế dân chủ phải được thực hiện tại San Jose một cách trong sáng và công bằng cho mọi người.

San Jose , ngày 3 tháng 1 năm 2008.
TM. Ban Điều Hành SJVoters4Democracy


        Đỗ Hùng


                                             © 2008 San Jose Voters for Democracy. All rights reserved. FPPC# 1302736. Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ.