220 Leo Ave., Suite B, San Jose, CA 95112 -Tel: (408) 786-5875/608-5632
 


Cộng Đồng Việt Nam Nam Hoa Kỳ
The Vietnamese American Community of USA

PO Box 7186, Aloha, OR 97007-7186
Tel: (503)806.7384 - www.vacusa.org
Email: cdvnhk@comcast.netLỜI  KÊU  GỌI  YỂM  TRỢ  CỘNG  ĐỒNG  VIỆT  NAM  BẮC  CALI

USA, ngày 26 tháng 2 năm 2008

Kính gởi:

- Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ
- Quý Chủ Tịch và Đại Diện các cộng đồng địa phương

Kính thưa quý vị,

Nhằm yểm trợ cho Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali và Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ trong công cuộc đấu tranh đòi dân chủ và tên Little Saigon, Tôi sẽ đại diện cho CĐVNHK đến tham dự Ngày Biểu Dương của Cộng Đồng Người Việt Bắc Cali được tổ chức vào Chủ Nhật 2 tháng 3 năm 2008, tại tiền đình Tòa Thị Chính San Jose, CA.

Nhân đây chúng tôi kêu gọi các cộng đồng địa phương, bằng vào khả năng của mình, đóng góp tài chánh, vật chất và tinh thần cho Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali để công cuộc đấu tranh sớm đạt được thành công mỹ mãn. Mọi đóng góp tài chánh xin gởi về:

QTĐ Little Saigon
P.O. Box O
San Jose, CA 95151-0015

Thân ái chào đoàn kết.

Nguyễn Bác Ái
CT/HĐCHTƯ/CĐVNHK


                                             © 2008 San Jose Voters for Democracy. All rights reserved. FPPC# 1302736. Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ.