220 Leo Ave., Suite B, San Jose, CA 95112 -Tel: (408) 786-5875/608-5632
 PHONG  TRÀO  CỬ  TRI  SAN JOSE  ĐÒI  DÂN  CHỦ

P.O. Box: 0, San Jose, CA 95151-0015
Điện thoại: (408) 786-5875 & (408) 608-5632
www.SJVoters4Democracy.com


Văn Thư trả lời Đảng Dân Chủ về “Anti-Recall Resolution” đệ trình bởi văn phòng Đảng Dân Chủ địa phương Santa Clara County

San Jose, ngày 24 tháng Giêng, 2008.

Kính gởi: Ông Steve Preminger, Chủ tịch Đảng Dân Chủ Quận hạt Santa Clara (SCCDP).
Cc: Ông Howard Dean, Chủ tịch Đảng Dân Chủ Hoa Kỳ
Dân biểu Mike Honda, 15th Congressional District, California
Dân biểu Zoe Lofgren, 16th Congressional District, California

Ông Preminger thân mến:

Phong Trào Cử Tri Đòi Dân Chủ (SJVFD) tại San Jose mạnh mẽ yêu cầu ông và các uỷ viên Đảng Dân Chủ Trung Ương của quận hạt Santa Clara thu hồi cái gọi là “Nghị quyết chống bãi nhiệm” do ông Clark Williams đệ nạp trong buổi họp của hội đồng trung ương đảng dân chủ của quân hạt ngày 10 tháng Giêng năm 2008 vì những lý do sau đây:

SCCDP sẽ gây chia rẽ Đảng Dân Chủ từ cấp tiểu bang cho đến Trung ương trong một vấn đề có tính cách địa phương mà tổ chức của ông không những không thấu hiểu mà còn không cố gắng tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của vấn đề quan trọng này (sự xáo trộn liên hệ đên danh xưng cho một khu vực thương mãi).

Sự chia rẽ trong các tầng lớp khác nhau của Dảng Dân Chủ sẽ không tránh khỏi khi có nhiều ý kiến đối với vấn đề này một khi toàn vẹn vấn đề được đưa ra mỗ xẻ từng chi tiết cũng như đưa ra ánh sáng.

Đảng Dân Chủ chắc chắn sẽ mất đi một khối cử tri mạnh mẽ và chủ yếu từ đa số người Mỹ gốc Việt khắp nơi trên Hoa Kỳ vì vấn đề nói trên đang được phổ biến rộng rãi trong cộng đồng Việt tại khắp mọi nơi. SJVFD đang được sự ủng hộ của nhiều chính giới, cộng đồng dòng chính cũng như các cộng đồng người Mỹ gốc Việt sinh sống khắp mọi nơi trên thế giới tự do không những chỉ tại Hoa Kỳ.
Trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua, chiến thắng sít sao của Thượng Nghị Sĩ Jim West là do phiếu bầu của hàng ngàn người Việt sinh sống tại miền Bắc tiểu bang Virginia. Tuy với đa số rất nhỏ nhoi, Đảng Dân Chủ vẫn nắm quyền kiểm soát Thượng Viện.

SJVFD sẽ dùng phương cách dân chủ nhất để bãi nhiệm một vị dân cử gốc Việt đã không còn được cử tri và cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại San Jose tin tưởng và tín nhiệm. Do đó tiến trình bãi nhiệm một vị dân cử như trường hợp NV Madison không nhất thiết đòi hỏi bà phải phạm tội theo như luật lệ hiện hành về vấn đề bãi nhiệm. Hơn nữa, vấn đề phạm tội, có tội hay không còn chờ thời gian trả lời và công lý phán quyết.

Tiến trình bãi nhiệm NV Madison rõ ràng không căn cứ trên các ý kiến khác nhau về một vấn đề đơn thuần (đặt tên cho một khu vực) nhưng là do một chuổi dài các hành động sai trái mà bà ấy đã làm đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt.

NV Madison đã chứng tỏ rõ rệt thái độ khinh miệt bất cần của bà đối với sự tin cậy của công chúng trong khi bà không hành động theo nguyện vọng của khối đa số trong cộng đồng đã đưa bà lên chức vụ dân cử mà bà đang có.

Căn bản vững chắc về lý do chính bãi nhiệm NV Madison là một chuỗi dài những hành động sai trái và những hướng dẫn sai lạc của bà ta đối với các vị dân cử thành phố. Điều này đã đưa đến quyết định phản dân chủ của Hội Dồng Thành Phố trong Đêm Công chúng Điều Trần 20 tháng 11 năm 2007. Lý do này đặt nền móng trên nguyên tắc dân chủ là chính quyền do dân và vì dân. Thật đáng tiếc Đảng Dân Chủ lại đứng ra nói lên tiếng nói chống đối tiến trình dân chủ này.

Việc phổ biến cái gọi là “Nghị quyết chống bãi nhiệm” chỉ gây thiệt hại và chia rẽ Đảng Dân Chủ hơn là đoàn kết và tạo sức mạnh cho Đảng đang phải đối đầu với các thách thức trong cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội vào tháng 11 sắp tới.

Do đó chúng tôi tin tưởng rằng Hội đồng Trung ương Đảng Dân Chủ của quận hạt Santa Clara cần phải thu hồi nghị quyết không cần thiết này trước khi xãy ra những hậu qủa bất lường từ phiá công chúng và các thành viên của Đảng Dân Chủ trên khắp Hoa Kỳ.

Trân trọng,

Đỗ Hùng

Thành Viên Hội Đồng Điều Hành
Phong Trào Cử tri San Jose đòi hỏi Dân chủ


                                             © 2008 San Jose Voters for Democracy. All rights reserved. FPPC# 1302736. Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ.