220 Leo Ave., Suite B, San Jose, CA 95112 - Tel: (408) 786-5875/608-5632
 


Thị Trưởng Chuck Reed đến thăm và trao lá thư
tận tay Lý Tống, thứ Năm lúc 3pm ngày 6 tháng 3, 2008

Người dịch: Lý Tống - photo: Trương Xuân Mẫn & VNNB - video: VNNB

Ngày 6 tháng 3 năm 2008

Anh Lý Tống thân,

Vài tháng trước đây, tôi vui mừng cùng các cư dân khắp San Jose và thế giới chúc mừng sự phóng thích khỏi nhà tù Thái Lan của anh. Tôi rất hãnh diện đã giúp phần trong việc phóng thích anh và nhìn anh trở về với đời sống tự do.

Cuộc đấu tranh của anh cho Tự Do và Dân chủ ở Việt Nam đã gây cảm hứng cho mọi người khắp thế giới. Vẫn còn nhiều trận phải đánh và tôi không muốn cộng đồng chúng ta mất một Chiến Sĩ Tự Do như anh như chúng tôi đã cố làm cho phần đất này tốt đẹp hơn cho mọi cư dân.

Vì lý do này, ngày hôm nay tôi yêu cầu anh ngừng tuyệt thực. Tôi hứa với anh rằng tôi sẽ làm việc cùng hai phía để giải quyết vấn đề.

Anh và các ủng hộ viên tên Little Saigon có thể hãnh diện về sự thật rằng Hội Đồng Thành Phố đã đảo ngược quyết định nguyên thủy. Anh cũng có thể hãnh diện trong sự công nhận và đóng góp của Hội đồng đã dành cho tại cuộc họp (hôm) thứ Ba khi thông qua nghị quyết nói rằng:

Hội đồng đã ý thức rõ ràng và công nhận sự ủng hộ rộng rãi cho cái tên “Little Saigon” trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt rộng lớn và bày tỏ sự tri ân đến hàng ngàn người đã nói ra và bày tỏ ý kiến của họ về đề tài này.

Sự cam kết của tôi đối với cộng đồng Việt Nam vẫn nguyên vẹn và mạnh mẽ và tôi hy vọng tiếp tục hợp tác với cộng đồng trong những năm sắp đến.

Thân mến,
Chuck Reed
Thị trưởng

                                  © 2008 San Jose Voters for Democracy. All rights reserved. FPPC# 1302736. Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ.